تجربه در خصوص مقدار مجاز حمل بار با خطوط هوایی مختلف


انتشار : 1401/08/11
👈🏻 برای پرواز ترکیش هر نفر ۳۰ کیلو هست
اما بار یک چمدان نباید بیش از ۲۳ کیلو باشه، مثلا یه چمدان ۲۳ کیلویی و یه کیف ۷ کیلویی اوکی هست. کری آن هم جدا(بار داخل کابین)


👈🏻 برای امارات و قطر هر نفر ۳۵ کیلو، بازم چمدون بیش از ۲۳ کیلو نباید باشه.  مثلا یک چمدون ۲۳ کیلو و یک کیف ۱۲ کیلو
کری آن هم جدا(بار داخل کابین)


طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی